Artsen en Medisch Specialisten

Coaching voor Medici

 

‘ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde, het water stroomt er anders dan voorheen, die stroom hou je niet tegen, het water vindt er altijd wel een weg omheen’  (B.Vermeulen)

 

.

‘Supervisie. Intervisie. Teamcoaching. ‘De studies spreken duidelijke taal: meer werkplezier, meer regie in de spreekkamer, betere communicatie met collega’s en een duidelijker beeld van de loopbaan. Kortom: een dokter die beter in zijn/haar vel zit. Het kan haast niet anders dan dat dat zich uiteindelijk ook vertaalt in betere zorg voor de patiënt.’ (LHV De Dokter december 2012)

Jaargroep begeleide intervisie

 

 

 

 

 

Blijven werken aan je professionele ontwikkeling is belangrijk voor je ontwikkeling als (huis)arts. De jaargroep begeleide intervisie is een vaste groep van ongeveer 4-8 collega’s. In deze groep staan jouw persoonlijke ervaringen in het dagelijks functioneren centraal, hierover gaan we met elkaar in gesprek. Dat levert steun en (h)erkenning op en geeft mogelijkheden voor (op)nieuw plezier en voldoening in je dagelijkse praktijk. Deelname aan de Jaargroep Begeleide Intervisie geeft een toekenning van KNMG erkende accreditatiepunten Intercollegiale Toetsing.


.

Visitatie Huisartenpraktijk

 

‘door naar de zee te gaan blijft de stroom trouw aan zijn bron’  (J.Jaures)

.

 

 

‘Hoe blijf je een goede dokter voor je patiënten? Door onder andere het eigen functioneren met regelmaat onder de loep te nemen. Het visitatieprogramma voor huisartsen biedt een goed onderbouwd en eenvoudig systeem van zelfevaluatie. Het helpt huisartsen het eigen functioneren te onderzoeken en te verbeteren. Bovendien wordt zo voldaan aan een van de herregistratie-eisen van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS)’ zie ook www.mijnvisitatie.nl.

Als NHG-erkend gespreksleider visitatie, voer ik vertrouwelijke en resultaatgerichte gesprekken met huisartsen die voor hun herregistratie deelnemen aan het visitatieprogramma. We nemen de feedbackrapportages door en werken samen het Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) uit. De afspraak is in de huisartsenpraktijk.

Praktijk aan Zee is aangesloten bij: NHG Nederlands Huisartsengenootschap, bij Praktijkaccreditering als GLV gespreksleider visitatie en bij Coaches voor Medici, als geregistreerd supervisor, leersupervisor en coach.

 

Visitatie EIF (Evaluatie Individueel Functioneren) bij SO (Specialist Ouderengeneeskunde)

 

Praktijk aan Zee is opgeleid door Verenso om Specialisten Ouderengeneeskunde SO te ondersteunen bij de evaluatie van hun individueel functioneren volgens de herregistratie-eisen van hun beroepsgroep.

Als Verenso erkend gespreksleider visitatie, voer ik vertrouwelijke en resultaatgerichte gesprekken met de Specialisten Ouderengeneeskunde die voor de herregistratie deelnemen aan het visitatieprogramma. We nemen de feedbackrapportages door en werken samen het Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) uit.

 

 

SLUIT
SLUIT