Overig

Vertrouwenspersoon: Waterschap Scheldestromen

   

‘wij zijn als eilanden in de zee,
aan de oppervlakte gescheiden,
maar in de diepte verbonden’
(W.James)

Er gaat een hele wereld schuil achter het waterbeheer in Zeeland. Een wereld waarbij de ongeveer 450 medewerkers van Waterschap Scheldestromen zich dag en nacht inzetten om inwoners en bezoekers van Zeeland waar te geven voor hun geld: sterke dijken, veilige plattelandswegen, schoon oppervlaktewater en de juiste hoeveelheid water in de sloot. Alle medewerkers van het Waterschap kunnen een beroep doen op mij als vertrouwenspersoonze kunnen terecht voor allerlei zaken met name als ze op hun werk daardoor niet goed in hun vel zitten.

 

Vertrouwenspersoon: Stichting DjoDjo

Stichting DjoDjo is een vrijwilligersorganisatie en heeft als doel aan inwoners van Zeeland toegang te geven tot een dierbare vorm van aandacht en zorg, waarbij in het contact tussen mens en hond de ontmoeting centraal staat.
Voor deze ontmoeting wordt een combinatie van een gecertificeerde vrijwilliger en -hond ingezet.
Met de inzet van vrijwilligers en honden wordt er gewerkt aan de hulpvraag van betrokkene.

 

 

 

 

 

 

SLUIT
SLUIT