Overig

Vertrouwenspersoon

   

‘wij zijn als eilanden in de zee,
aan de oppervlakte gescheiden,
maar in de diepte verbonden’
(W.James)

Er gaat een hele wereld schuil achter het waterbeheer in Zeeland. Een wereld waarbij de ongeveer 450 medewerkers van Waterschap Scheldestromen zich dag en nacht inzetten om inwoners en bezoekers van Zeeland waar te geven voor hun geld: sterke dijken, veilige plattelandswegen, schoon oppervlaktewater en de juiste hoeveelheid water in de sloot. Alle medewerkers van het Waterschap kunnen een beroep doen op mij als vertrouwenspersoonze kunnen terecht voor allerlei zaken met name als ze op hun werk daardoor niet goed in hun vel zitten.

 

Preventieve Coaching

‘Alleen een medewerker die goed in zijn vel zit, kan optimaal inzetbaar zijn’. Vanuit die visie heeft de SchipperGroep de regeling Preventieve Coaching in het leven geroepen. In dit kader treed ik op als coach voor de 350 medewerkers in Zuidwest Nederland. Het doel is enerzijds het bijdragen aan de psychische gezondheid van medewerkers, anderzijds is natuurlijk ook het voorkomen van ziekteverzuim een belangrijk streven. Er is een grote diversiteit aan hulpvragen, aangezien de medewerkers zowel met werk- als privé gerelateerde items aan kunnen kloppen.