‘om nieuwe eilanden te ontdekken
moet je de kust verlaten’
(NN)

 

Supervisie

In supervisie ontwikkel je je eigen stijl van werken en doe je nieuwe inspiratie en energie op.
Je werkervaring staat centraal, de focus van leren is gericht op het ontwikkelen van zelfreflectie en het leren woorden te geven aan datgene wat je denkt, doet of voelt. Zo leer je kritisch kijken naar jezelf en naar je manier van werken. Op deze manier kun je je stijl van werken verbeteren en/of actualiseren.
Er wordt individueel of in kleine groepen gewerkt. Het aantal bijeenkomsten wordt in onderling overleg vastgesteld. Supervisie wordt ook gegeven in het kader van een opleidings- en/of scholingstraject (bv SKJ- of BIG-registratie).

 

 

 

 

Leersupervisie

Doel is dat de ‘supervisor in opleiding’ (sio) leert om zelfstandig supervisie te geven en zich het vak supervisie eigen te maken. We werken naast reflectie, met video-materiaal over de gevoerde supervisiegesprekken van de sio, samen kijken we dan waar je je oordeel uit zou kunnen stellen en wat er te leren, onderzoeken of te verwonderen valt. Er wordt individueel of in kleine groepen gewerkt. Voor een registratie, bij onder andere LVSC, is leersupervisie een vereiste.

Praktijk aan Zee is aangesloten bij: LVSC, Landelijke Vereniging Voor Supervisoren, als geregistreerd leersupervisor, supervisor. Registratie LVSC TIM002-S H4/LS H