Jaargroep begeleide intervisie

Blijven werken aan je professionele ontwikkeling is belangrijk voor je ontwikkeling als (huis)arts. De jaargroep begeleide intervisie is een vaste groep van ongeveer 4-8 collega’s. In deze groep staan jouw persoonlijke ervaringen in het dagelijks functioneren centraal, hierover gaan we met elkaar in gesprek. Dat levert steun en (h)erkenning op en geeft mogelijkheden voor (op)nieuw plezier en voldoening in je dagelijkse praktijk. Deelname aan de Jaargroep Begeleide Intervisie geeft een toekenning van KNMG erkende accreditatiepunten Intercollegiale Toetsing.

 

Praktijk aan Zee is aangesloten bij: NHG, Nederlands Huisartsengenootschap, bij Praktijkaccreditering als GLV gespreksleider visitatie en bij Coaches voor Medici, als geregistreerd supervisor, leersupervisor en coach.

Nascholing in het buitenland: kijk bij laatste nieuws »

 

SLUIT
SLUIT