Vertrouwenspersoon

   

‘wij zijn als eilanden in de zee,
aan de oppervlakte gescheiden,
maar in de diepte verbonden’
(W.James)

Er gaat een hele wereld schuil achter het waterbeheer in Zeeland. Een wereld waarbij de ruim 500 medewerkers van Waterschap Scheldestromen zich dag en nacht inzetten om inwoners en bezoekers van Zeeland waar te geven voor hun geld: sterke dijken, veilige plattelandswegen, schoon oppervlaktewater en de juiste hoeveelheid water in de sloot. Alle medewerkers van het Waterschap kunnen een beroep doen op mij als vertrouwenspersoonze kunnen terecht voor allerlei zaken met name als ze op hun werk daardoor niet goed in hun vel zitten.

 

 

SLUIT
SLUIT