Visitatie Huisartenpraktijk

 

‘door naar de zee te gaan blijft de stroom trouw aan zijn bron’  (J.Jaures)

 

 

‘Hoe blijf je een goede dokter voor je patiënten? Door onder andere het eigen functioneren met regelmaat onder de loep te nemen. Het visitatieprogramma voor huisartsen biedt een goed onderbouwd en eenvoudig systeem van zelfevaluatie. Het helpt huisartsen het eigen functioneren te onderzoeken en te verbeteren. Bovendien wordt zo voldaan aan een van de herregistratie-eisen van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS)’ zie ook www.mijnvisitatie.nl.

Als NHG-erkend gespreksleider visitatie, voer ik vertrouwelijke en resultaatgerichte gesprekken met huisartsen die voor hun herregistratie deelnemen aan het visitatieprogramma. We nemen de feedbackrapportages door en werken samen het Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) uit. De afspraak is in de huisartsenpraktijk.

 

Praktijk aan Zee is aangesloten bij: NHG, Nederlands Huisartsengenootschap, bij Praktijkaccreditering als GLV gespreksleider visitatie en bij Coaches voor Medici, als geregistreerd supervisor, leersupervisor en coach.

Nascholing in het buitenland: kijk bij laatste nieuws »

 

SLUIT
SLUIT