WMO groep

 

Praktijk aan Zee, biedt naast specialistische psychiatrische begeleiding thuis, ook een dagbesteding aan, in de vorm van een wekelijkse groepsbijeenkomst. De Wmo-groep is een doorlopende, open groep bestemd voor onze cliënten en stelt zich als doel om een veilig, stabiel en steunend podium te zijn voor hun. Het is een groep waar we niet uitgebreid over problemen gaan praten (dat doen we evt. thuis en individueel). Wel zullen we kracht- en herstelgericht werken. Dat wil zeggen dat de nadruk gelegd zal worden op de positieve en sterke kanten van de deelnemers. In de groep zullen we werken met thema’s, zoals leefstijl, vertrouwen, samenwerken, ontspanning/ inspanning, ondernemen en durf, slapen, cultuur etc. etc.

We zijn per november 2018 gestart. Het is iedere donderdagmiddag van 13.15u tot 16.00u. We starten de middag altijd met een eenvoudige lunch. Daarna maken we een wandeling in de stad. In het tweede gedeelte starten we dan met uitwisselen over het thema van die dag, indien nodig zullen we psycho- educatie geven hierover. Aansluitend zal een a.d.h.v. datzelfde thema een creatieve werkvorm aangeboden worden. Ook zullen we, waar dat kan, werken met eenvoudige lichaamsgerichte oefeningen, waarbij het thema van die dag weer het uitgangspunt zal zijn.

Aanmelden bij: Lili Timmermans 0622960477

Medewerker is Leanne Fonteijne MBO-AB niv. 4

Praktijk aan Zee is aangesloten bij CKZ (Coöperatie van ondernemers in de Kleinschalige zorg in Zeeland)